BEZPALEC, Jan. Výroba krytu elektroinstalace halogenového svítidla [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17244. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Kamil Podaný.
Uložit do Citace PRO