MAŠEK, Martin. Obnovitelné zdroje energie [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17264. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jan Fiedler.
Uložit do Citace PRO