BÖSERLOVÁ, Jana. Městská knihovna v Přerově [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17270. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování II. Vedoucí práce Vítězslav Nový.
Uložit do Citace PRO