MARTANOVÁ, Iveta. Bioplynové technologie [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17271. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Zdeněk Beňo.
Uložit do Citace PRO