ZAHÁLKA, Jiří. Zhodnocení technologií pro využití biomasy [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17272. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Jícha.
Uložit do Citace PRO