FIALA, Petr. Tepelně-hydraulický a pevnostní výpočet výměníku tepla [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17278. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Richard Nekvasil.

Uložit do Citace PRO