LOŠÁK, Pavel. Návrh výměníku tepla dle ČSN EN 13 445 [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17281. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Richard Nekvasil.
Uložit do Citace PRO