HUCL, Václav. Kalibrace a linearizace odporových snímačů [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1729. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Beneš.
Uložit do Citace PRO