ŽAROSKÝ, Zdeněk. Financování bydlení v České republice [online]. Brno, 2008 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Václav Zeman.

Uložit do Citace PRO