TEMEL, Aleš. Knihovna pro matematické výpočty v jazyce C++ [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17305. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Petyovský.
Uložit do Citace PRO