PISKOVA, Olena. Narození [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173164. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér sochařství 1. Vedoucí práce Michal Gabriel.

Uložit do Citace PRO