KUBIKOVÁ, Darina. Čas ve fotografii [online]. Brno [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173167. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér fotografie. Vedoucí práce Ivars Gravlejs.
Uložit do Citace PRO