ŠIMKOVÁ, Barbora. Politika všedního dne [online]. Brno [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173176. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér intermédií. Vedoucí práce Pavel Sterec.
Uložit do Citace PRO