KONIAR, Martin. Vazbení [online]. Brno [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173178. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 2. Vedoucí práce Luděk Rathouský.

Uložit do Citace PRO