ONDERKOVÁ, Veronika. Podnikatelský záměr pro založení centra pro lezecké sporty [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17319. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Josef Polák.
Uložit do Citace PRO