ŠIMONOVÁ, Hana, Petr FRANTÍK, Zbyněk KERŠNER, Pavel SCHMID a Pavel ROVNANÍK. Components of the Fracture Response of Alkali-Activated Slag Composites with Steel Microfibers. Applied Sciences - Basel [online]. MDPI, 2019, 9(9), 1-14 [cit. 2021-12-08]. ISSN 2076-3417. Dostupné z: doi:10.3390/app9091754

Uložit do Citace PRO