KŘEPELA, Jan. Dynamické vlastnosti osy C pro multifunkční soustružnické centrum [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1732. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Vladislav Singule.

Uložit do Citace PRO