GÁBRLÍK, Petr, Přemysl JANATA, Luděk ŽALUD a Josef HARČARIK. Towards Automatic UAS-Based Snow-Field Monitoring for Microclimate Research. SENSORS [online]. MDPI, 2019, 19(8), 1-23 [cit. 2021-12-08]. ISSN 1424-8220. Dostupné z: doi:10.3390/s19081945

Uložit do Citace PRO