HOVÁDEK, Pavel. Pevnostní analýza a optimalizace rámu samonakládacího transportéru balíků [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17322. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Miroslav Škopán.

Uložit do Citace PRO