ILLÉŠ, Juraj. SLAVKOV – revitalizace společenského centra Bonaparte [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173328. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav památkové péče. Vedoucí práce Ivo Boháč.
Uložit do Citace PRO