BAŘINA, Štěpán. Město ve městě [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173331. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Vítězslav Nový.
Uložit do Citace PRO