FOJTOVÁ, Lucie. TRANSFORMACE POSTINDUSTRIÁLNÍHO AREÁLU MODETA JIHLAVA [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173333. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismu. Vedoucí práce Karel Havliš.
Uložit do Citace PRO