OLBERTOVÁ, Miriam. Pro civitas - Město ve městě; Polná, polenská předměstí - Polyfunkční struktura ve zvolených lokalitě a kontextu [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173335. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Josef Kiszka.

Uložit do Citace PRO