HUDÍNKOVÁ, Veronika. Rekonstrukce a dostavba městského pivovaru ve Vyškově [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173336. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav památkové péče. Vedoucí práce Ivo Boháč.
Uložit do Citace PRO