PŘIBYL, Jan. SLAVKOV – revitalizace společenského centra Bonaparte [online]. Brno [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173340. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav památkové péče. Vedoucí práce Ivo Boháč.
Uložit do Citace PRO