HERTELOVÁ, Viola. Bydlení+ [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173345. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav experimentální tvorby. Vedoucí práce Nicol Galeová.
Uložit do Citace PRO