LACKOVIČOVÁ, Lenka. Architektura a umění [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173355. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav experimentální tvorby. Vedoucí práce Radek Toman.
Uložit do Citace PRO