MIKULOVÁ, Marie. Bydlení+ [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173388. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav experimentální tvorby. Vedoucí práce Svatopluk Sládeček.

Uložit do Citace PRO