BARTLOVÁ, Lucie. Městská knihovna Frýdek-Místek [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173390. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav prostorové tvorby. Vedoucí práce Petra Žalmanová.
Uložit do Citace PRO