DÜRROVÁ, Anastasia. Studium vlivu zaváděného plynu na chemické procesy iniciované elektrickým výbojem v kapalinách [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173397. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Zdenka Kozáková.

Uložit do Citace PRO