OLIVOVÁ, Lucie. Chemická struktura tenkých vrstev na bázi křemíku [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173398. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Vladimír Čech.
Uložit do Citace PRO