ČERVENÝ, Ľuboš. Magnetické třídění popílků a aplikace produktů [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173399. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce František Šoukal.
Uložit do Citace PRO