POKORNÝ, Petr. Ramanova spektroskopie jako nástroj pro analýzu mikrobiálních buněk [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173404. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Ota Samek.
Uložit do Citace PRO