PAZOUR, Miroslav. Reologie alkalicky aktivované strusky v raných stádiích její hydratace [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173406. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Vlastimil Bílek.
Uložit do Citace PRO