LIMAN, Martin. Účinnost chemických reakcí probíhajících na membránovém reaktoru [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173410. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Tomáš Svěrák.

Uložit do Citace PRO