HROCHOVÁ, Eliška. Příprava a charakterizace mechanických vlastností artificiálních synoviálních kapalin [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173454. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Michal Kalina.
Uložit do Citace PRO