KOVÁŘOVÁ, Radka. Stresová odolnost PHA akumulujících bakterií vůči podmínkám v gastrointestinálním traktu [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173471. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Stanislav Obruča.
Uložit do Citace PRO