DEBNÁRIKOVÁ, Michaela. Příprava chitinových filmů [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173473. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Abdelmohsan Abdellatif.
Uložit do Citace PRO