BÚLIKOVÁ, Tereza. Synchronizace notového zápisu s hudební nahrávkou [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173498. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Tomáš Kiska.
Uložit do Citace PRO