LUBAJO, Lubajo Moses Wolyan. Nové trendy v optických vláknových komunikacích [online]. Brno, 2019 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173503. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Petr Münster.

Uložit do Citace PRO