PILÁT, Peter. Tvorba zvuku pro 360 stupňová videa [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173509. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce František Rund.
Uložit do Citace PRO