BARÁK, Filip. Experimentální softwarový hudební nástroj na platformě Android s možností ovládání některých parametrů pohybem telefonu [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173512. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Dan Dlouhý.
Uložit do Citace PRO