CHUDÝ, Andrej. Snižující DC/DC měniče s vysokou účinností [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173526. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Petr Procházka.
Uložit do Citace PRO