PANASCÍ, Marco. Vliv dvojlomu na změnu polarizace a frekvence u senzorických optických vláken [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173530. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Miloslav Filka.
Uložit do Citace PRO