CRHÁKOVÁ, Marie. Analýza síťového provozu na síťové kartě FPGA [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173533. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce David Smékal.

Uložit do Citace PRO