KRULICH, Filip. Pokročilý roaming ve Wi-Fi sítích [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173534. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Petr Ilgner.
Uložit do Citace PRO