KALAFUT, Oliver. Systém pro zobrazování 3D dat ve virtuální realitě [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-09-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173537. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Martin Kolařík.

Uložit do Citace PRO