TICHÁ, Jarmila. Analýza a implementace metod pro měření charakteristik lineárních a nelineárních systémů [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173547. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Lubor Přikryl.
Uložit do Citace PRO