KOHOUT, David. Zátěžový generátor zpráv DLMS/COSEM [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173566. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Tomáš Lieskovan.
Uložit do Citace PRO