BERJAK, Jiří. Automatická analýza a rozpoznávání biologických objektů v obraze pomocí fázové korelace [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1736. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Čestmír Ondrůšek.
Uložit do Citace PRO